Calcula factura tarifa 3.1A

Arrastra un arxiu o enganxa la corba horària (kW) d'un mes sencer.

Recorda que degut al canvi d'hora, els mesos de març i d'octubre tenen una hora de menys i de més respectivament.

Carrega corba horària exemple · Veure exemples (arxius txt) · Plot